อยากถามผู้รู้เกี่ยวกับการ Export ข้อมูลจาก Lotus Note มาเป็น LibreOffice .ods บ้างอ่ะคะ