บริการของเรา

learning
หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมของเราจะมีทั้งที่เป็นแบบหลักสูตร standard และแบบ customize ตามลูกค้า โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มส่วนหลักตามผู้อบรม คือ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ

discussion
ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบ

เป็นงานที่ให้คำปรึกษา แนะนำการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม แนวทางการแก้ปัญหา รวมทำโซลูชั่นส์ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม

software
ดูแลติดตั้งซอฟต์แวร์

บริการ ติดตั้ง คอนฟิกซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หรือการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ของระบบ รวมไปถึงให้คำแนะนำแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ

ข่าวสารและบทความ

expand_less