ภาพบรรยากาศวันอบรม NND001 : Lotus Notes Development รุ่นที่ 2