วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า URLs แสดงเป็น Links จริงหรือไม่ใน Lotus Notes?