ขอคำปรึกษาในการออกแบบ data base เพื่อใช้ work flow