ขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเขียน code เพื่อเช็คเงื่อนไขค่ะ