ประสบปัญหาที่ว่าเวลามีคนส่งไฟล์ที่เป็นไฟล์ word มาให้ มันไม่สามารถดูได้ ขึ้นภาษาต่างดาวครับ