Lotus Notes End-User‘s guide V 8.5

แชร์หน้านี้

ผลิตภัณฑ์ :

ระดับ :Basic

หลักสูตรสำหรับ :End User

หลักสูตรที่ต้องผ่าน :-

โปรโมชั่น :ราคา 4,000 บาท/ท่าน เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น!พร้อมคู่มือภาษาไทยที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น!สมัครเรียน 2 ท่านขึ้นไป ลด 5%และพิเศษสำหรับศิษย์เก่า!!สมัคร 1 ท่าน ลด 5%สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%(ต้องอยู่องค์กรเดียวกัน)- ราคานี้รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เรียบร้อยแล้ว- coffee break เช้า/บ่าย และฟรีค่าที่จอดรถ- ทุกหลักสูตรที่ผ่านการอบรมจาก 9Notes.net จะได้รับประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมกับเรา

฿ 4,000.00
ระยะเวลา 1วัน

Lotus Notes End-User‘s guide V 8.5

บทที่ 1 บทนำ Lotus Notes (Introduction to Lotus Notes)

เราจะได้เรียนรู้ และทำความรู้จักไปกับความหมายต่างๆ ของ Lotus Notes เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Lotus Notes และ Lotus Domino เป็นอย่างไร และประเภทของ Domino Server ต่างๆ ที่พบใน Lotus Notes

บทที่ 2 วิธีการใช้งาน Lotus Notes 8.5 (Getting Started with Lotus Notes 8.5)

บทเรียนนี้เราจะอธิบายภาพรวมของโปรแกรม และคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ใน Lotus Notes 8.5 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ อาทิเช่น วิธีเข้าใช้งาน การสร้าง Home Page ส่วนตัว การสร้างไอคอน Database ใน Workspace รวมไปถึงการเข้าเช็ค Mail และ Calendar และวิธีใช้งานคำสั่งช่วยเหลือต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานระบบ Mail (Working with Mail)

ปัจจุบันการรับส่งอีเมล์ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ดังนั้นการใช้งานระบบเมล์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการส่ง และรับจดหมายที่มีเข้ามามากอยู่ตลอดเวลา บทเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานระบบเมล์เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การดูจดหมาย การรับส่งจดหมาย การตอบกลับจดหมาย การเรียกจดหมายกลับคืนในกรณีที่ส่งจดหมายไปแล้ว และการใช้เมล์ในรูปแบบต่างๆ

บทที่ 4 การบริหารจัดการอีเมล์ (Mail Management)

เมื่อเราสามารถใช้งานอีเมล์ได้ เราก็สามารถดูแล และควบคุมอีเมล์ใน Inbox ของเราได้ด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้อีเมล์ ซึ่งบทเรียนนี้เป็นการบริหารจัดการกับอีเมล์ เพื่อที่เราจะได้ควบคุมการส่งและรับจดหมายอย่างเป็นระเบียบ และให้สะดวกและรวดเร็วในการเก็บจดหมายมากขึ้น โดยเราจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลจดหมายใน Inbox ของเราเอง

บทที่ 5 การทำงานกับ Contacts (Working with Contacts)

พูดถึงการทำงานกับ Contacts โปรแกรมนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อ ซึ่งเราจะสอนวิธีการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ การสร้างกลุ่ม การใส่รูปภาพให้แสดงเป็นนามบัตร ในเวอร์ชั่นนี้เราสามารถส่งข้อมูลผู้ติดต่อในรูปของนามบัตร และพาผู้เรียนไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆ อีกมากมาย

บทที่ 6 การใช้งานระบบตารางนัดหมาย (Calendar and Scheduling)

ระบบปฏิทินเป็นระบบที่มีความจำเป็น ในแต่ละวันเราต้องการที่จะเก็บบันทึกว่า เรามีวันที่เราไปพบกับใครบ้าง มีนัดหมายที่ใด ติดประชุม หรืองานพิธีต่างๆ แอปพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสะดวกในการบันทึกตารางนัด พร้อมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนให้ท่านทราบได้อีกด้วย บทเรียนนี้จะแนะนำการสร้างตารางนัดหมาย การส่งจดหมายเชิญประชุม การดูตารางนัดหมาย การตอบรับจดหมายเชิญ และการใช้ Calendar ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งเวอร์ชั่นนี้เรายังสามารถนำปฏิทินอินเตอร์เน็ตมาแสดง Calendar ใน Lotus Notes 8.5 ได้อีกด้วย

บทที่ 7 การทำงานกับ To Do (Working with the To Do List)

การใช้งาน To Do ก็เป็นแอปพลิเคชั่นหนึ่ง ที่จำเป็นในการเก็บบันทึกงานที่เราต้องทำ และเก็บกำหนดการทำงาน Project ต่างๆ คล้ายกับบันทึกตารางนัดหมายใน Calendar เราสามารถสร้างระบบแจ้งเตือน To Do เพื่อให้รู้งานที่เราต้องทำในแต่ละวัน บทเรียนนี้จะพาผู้เรียนไปเรียนรู้วิธีการบันทึกงาน การมอบหมายงาน การตอบรับงานที่ได้รับมอบหมาย และวิธีการใช้งาน To Do ในรูปแบบต่างๆ

หัวข้อเพิ่มเติม 1 แนะนำข้อมูลการใช้เพิ่มเติมใน Lotus Notes 8.5 (Additional Topics in Lotus Notes 8.5)

บทนี้เป็นบทเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งเป็นระดับ Advance และรวมไปถึงการใช้งานโปรแกรมอย่าง Notebook ที่มีเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่น 8.5 พร้อมทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้การจองห้องอุปกรณ์ในสำนักงาน หรือจะเป็นการจัดการ Replication กับโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ได้

หัวข้อเพิ่มเติม 2 แนะนำผลิตภัณฑ์ IBM Software (Introduction to IBM Software Products)

หัวข้อนี้เราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ IBM ที่มีและใช้งานบ่อย โดยเราจะนำผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของโปรแกรมตระกูล Lotus Notes ในรูปแบบต่างๆ

คู่มือเรียนเร็วสำหรับผู้ใช้งาน (Quick Guide for End-User)

อันนี้เป็นคู่มือแถมพิเศษ ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Mail, Contacts, Calendar และ To Do ได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการใช้งานและคำสั่งต่างๆ ของ Lotus Notes ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย


expand_less