นำวิธีการเลือกเอกสารแบบสมัยเด็กมาใช้ใน Lotus Notes 8.x