ขอถามเรื่องการกำหนดสิทธิการมองเห็น Doc ใน View ครับ