อยากรู้เรื่องการรับส่งเมล์ จากภายในออกสู่เว็บภายนอก