พานาโซนิคขานรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ไว้วางใจเลือกใช้ ‘โลตัสไลฟ์’ ของไอบีเอ็ม